فایل ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله


فایل ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله می باشد

دانلود ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

آمیخته بازاریابی آمیخته بازاریابی سبز ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند در محصولات کاله تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند دانلود مقاله آمیخته بازاریابی سبز دانلود مقاله ارزش ویژه برند
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 642 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود مقاله رشتهمدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

 
 
 
 
چکیده:
مطالعه حاضر با هدفبررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برندانجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف كاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها میدانی و از نظر روش پژوهش، توصیفی -همبستگی

ادامه مطلبhttp://aftabteam.ir/metro/newp2485.html